กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

     สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ส่งตัวแทนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบและทำความสะอาดลานจอดรถ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ สถานที่บริเวณส่วนของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

20201204 100113075

20201204 092852098

20201204 093553646 HDR

20201204 094540158

4122563

4122564

4122565

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์