ร่วมต้อนรับ น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล

   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  ร่วมต้อนรับ น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล เข้าปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผอ.สตส.วันแรก (7 ธ.ค. 2563)

4382757

4382752

4382754

4382756

4382758

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์