รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์

      9 ธันวาคม 2563  ข้าราชการ พนักงานราชการ ของ สตส. เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์  เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม

91263 1

91263 2

91263 3

91263 4

91263 5

91263 6

91263 7

91263 8

91263 9

91263 10

91263 11

91263 12

91263 13

91263 14

91263 15

91263 16

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์