'ปศุสัตว์' โชว์ห้องปฏิบัติการ LIMS รู้ผลตรวจสอบคุณภาพสินค้าเร็ว 3 เท่า

2563 12 23a 001-1 2563 12 23a 003 2563 12 23a 004 2563 12 23a 005 2563 12 23a 006 2563 12 23a 007 2563 12 23a 010 2563 12 23a 014 2563 12 23a 011 2563 12 23a 015 2563 12 23a 016 2563 12 23a 017  2563 12 23a 018

      วันนี้ (วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ อาคารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.1)โดยโปรแกรมสามารถลดขั้นตอนการออกรายงานผลการทดสอบจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน เหลือเพียง 1-3 วัน เนื่องจากเมื่อผลทดสอบออก หัวหน้างานทดสอบจะทำการลงผลในระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) และอนุมัติการออกรายงานผลโดยใช้ลงนามอิเล็กทรอนิคส์แทนการลงนามด้วยลายมือ เป็นการช่วยลดขั้นตอนในระบบงานสารบรรณ จึงถือว่าการนำระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) มาใช้ประสบผลสำเร็จต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์