สตส.ดำเนินการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

46178

46179

46180

46183

46190

46191

46192

46193

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์