การแข่งขันกีฬาสีเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2557

20140110ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์มีสถานที่ทพงานน่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในระหว่างวันที่ 5พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557พร้อมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2557 ในวันที่ 10 มกราคม 2557

01720119

01590188

00650066

01820213

00710088

02360217

03400298

03960405

03610388

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์