การตรวจประเมิน PVS Gap Analysis

20140109

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. OIE โดย Dr.Francois Gary , Dr. John Stratton,
Dr. Cristina Ramirez ได้มาตรวจประเมิน PVS Gap Analysis ที่ สตส. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 ในการนี้ นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้การต้อนรับ

 

1470

1472

1476

1477

1499


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์