สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2564 ในทุกกิจกรรม

     สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2564 ในทุกกิจกรรม โดยมีกาตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในแนวตั้ง คือ การรับตัวอย่าง การจัดเก็บ การทดสอบ รายงานผล การตรวจสอบผลและเฝ้าดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติในการตรวจติดตามทุกกิจกรรมตามเป็นอย่างดี ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 17025:2017


01-1

01-2

01-3สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์