กรมปศุสัตว์ยกขีดความสามารถอาหารปลอดภัยจัดอบรมตรวจเชื้อโควิทในสินค้าเนื้อสัตว์

         03-1
ข่าว: ประกาศิต อิทธิฤทธิ์   ภาพ: ประกาศิต อิทธิฤทธิ์, อังคณา สว่างใจ

         เมื่อวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดให้มีการอบรมตรวจวิเคราะห์ Covid-19 เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโควิดในขั้นตอนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งในส่วนของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นการยกระดับขีดความสามารถในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของอาหาร
         วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี นางสาวศรุดา หวังอนุรักษ์กุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ และนางสาวนิภาพร กอแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายวิธีการและสาธิตการตรวจ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Covid-19 แล้วในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นี้

03-2

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์