กิจกรรม 5 ส. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม

  • พิมพ์

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม มีการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มตามมาตรฐาน 5ส หัวข้อ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ โต๊ะทำงาน/โต๊ะข้างบริเวณตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ/ชั้นวางของ ห้องประชุม/โต๊ะประชุม มุมรับแขกและห้องเก็บของ โดยมีการทบทวนความรู้ในแต่ละหัวข้อให้แก่คณะทำงานประชุมวางแผนและดำเนินการในแต่ละหัวข้อ

01

02

03

04

05

06