อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบุคลากร

  • พิมพ์

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เเละเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงทัศยนียภาพของสำนักฯ เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

01

02

02

04

05