ไทย-ญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ด้านการวิจัยทางปศุสัตว์ จัดสัมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)

  • พิมพ์

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล หัวหน้าโครงการฝ่ายไทย และ Center for Animal Disease Control, University of Miyasaki, Japan โดยเป็นการสัมมนาในโครงการวิจัย “การยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่ครัวโลกด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development; SATREPS) โดยมีนักวิจัยจากกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมบรรยาย

1

2

3

4