ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชวิเคราะห์ 16-19 ธ.ค. 56

20140217เมื่อวันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชวิเคราะห์
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ โดยมีวิทยากรจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 20 คน

073807740850085408750974099110081039108511001108

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์