วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 72 ปี

  • พิมพ์

20140505วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 72 ปี ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และการแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯและศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

0425042604320440044404450450045104520453045404550456045904780479048004830485049004910736074107801136115411671172118911911223