โครงการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 2557 และชี้แจงแผนงาน ปี 2558

20140912  นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการฯ และคณะฯ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 2557 และชี้แจงแผนงาน ปี 2558 รัหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อชี้แจงแผนงานปีงบประมาณ 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคของกรมปศุสัตว์

IMG 9844

IMG 9850

IMG 9845

IMG 9847

IMG 9681

IMG 9695

IMG 9767

IMG 9672

IMG 9771

IMG 9677

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์