มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการนางสาวพิไล กวิศราศรัย

02

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อนางสาวพิไล กวิศราศรัย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ นี้ นางสาวพิไล กวิศราศรัย เริ่มรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ กองวิชาการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๔ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๕ ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวพิไล กวิศราศรัย ได้รับรางวัลชมเชยจากการประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่องการใช้ผักตบชวาในอาหารห่าน ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี ของจงมีความสุขกายสุขใจ ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดอภัย ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

01 03 04 05 06 07 08 09 10

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์