โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ของสำนักฯ ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์ รวม ๒๘๐ คน

cs02cs03cs04cs05cs06cs08cs01cs07

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์