อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

6 resize

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 2 และห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ วิทยากรในการอบรมคือ นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ นางสาวสุภาพร รักษาสิริ จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และทีมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้เชี่ยวชาญ สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากเนื้อสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม

1 resize2 resize3 resize4 resize5 resize7 resize8 resize9 resize11 resize12 resize

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์