ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูล สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรม kaspersky internet security 2017 แล้วเสร็จ และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจในการใช้งาน จึงจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

20170828 132710

20170828 132754

20170828 132841

20170828 132844

20170828 132901

20170828 132923

20170828 133546

20170828 133600

20170828 133621

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์