ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561

  • พิมพ์

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูล สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรม kaspersky internet security 2017 แล้วเสร็จ และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจในการใช้งาน จึงจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

20170828 132710

20170828 132754

20170828 132841

20170828 132844

20170828 132901

20170828 132923

20170828 133546

20170828 133600

20170828 133621