บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์ หัวหน้างานเคมีและนางสาววันทนา จันทรมงคล หัวหน้างานจุลชีววิทยา ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) ให้กับเจ้าหน้าที่จากบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๑๐ คน

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้มีห้องปฏิบัติการทั้งทางเคมี และทางจุลชีววิทยา จึงขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี และทางจุลชีววิทยา         การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

00

01

02

03

04

05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์