อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และข้าราชการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ของประเทศเวียดนาม แนะนำและพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

00 01 02 03 04 05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์