คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากเกาหลีเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยนางสุทธิพร  พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง 1.Role & responsibility on food safety 2.Monitoring & Surveillance plan 3.Advance analytical methods & instruments for foodแล้วได้พาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม ซึ่งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากเกาหลีเหนือ จำนวน 7 คน ภายใต้หัวข้อ “Food safety inspection”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากหน่วยงานบริหารด้านการควบคุมอาหารระดับโลก สถาบันและบริษัทผลิตอาหาร ทางด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพ เข้าใจโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหารทั่วโลก เพื่อเรียนรู้แนวโน้มของการพัฒนาและการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือสำหรับการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร

001002003004005006

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์