รองอธิบดี ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

นายสัตวแพทย์สมชมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

img 2673 img 2675 img 2678 img 2679 img 2679 img 2683