ยินดีต้อนรับผู้อำนวยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

ยินดีต้อนรับ  นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

     เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ได้เดินทางมาถึงสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และทำพิธีไหว้ศาล พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ส่วนราชการการปรมปศุสัตว์ปทุมธานี

    

img 2686 img 2685  img 2684 img 2690 img 2691