ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สตส.)

น.สพ.ประวิทย์ ศรีสอาด ประธานคณะทำงานการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สตส.) นำทีมข้าราชการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส จากกรมปศุสัตว์ในการตรวจประเมินสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เมื่อเวลา 9.00-11.00น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

s  18300934 s  18300949 s  18300951 s  18300933 s  18300945

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์