โครงการ “เปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab comparision) ครั้งที่ 2/2562”

in22562

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้ประกอบการ สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ผู้เข้าร่วมโครงการ “เปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab comparision) ครั้งที่ 2/2562” เข้ารับตัวอย่าง ณ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อนำไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมของแต่ละแห่ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 77 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมในกรมปศุสัตว์จำนวน 14 แห่ง และผู้ประกอบการ สหกรณ์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและอื่นๆ จำนวน 63 แห่ง

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดทำตัวอย่างมาตรฐานเพื่อให้ห้องปฏิบัติการนำไปทดสอบและเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างกัน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการจะได้ทราบระดับความสามารถของตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมในประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยดำเนินการโครงการในเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคมของทุกปี

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์