การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และมีผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

s  18554885

s  18554886

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์