ประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 9.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วรอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีท่านรองอธิบดี สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานการประชุม และเมื่อเวลา 14.00 น.นำทีมข้าราชการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ เป็นไปอย่างราบรื่น

1 2 3 4

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์