เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้างของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมปศุสัตว์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 9.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วรอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้ สพ.ญ.ดร. ฉันทนี บูรณะไทย และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้างของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมปศุสัตว์โดยมีท่านรองอธิบดี สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรประหว่าง 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดแผนการตรวจสอบสารตกค้างให้สหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้า มีแนวโน้มที่จะเสร็จสิ้นเป็นไปตามกำหนด 

2 3 4 65   8

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์