ต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

18989179 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วรอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 14รายเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 18989182 1898920518989183  18989204 18989180

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์