" ม่วนซื่น...รื่นเริงใจ ปศุสัตว์ไทย...มหาสงกรานต์ " จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์

  • พิมพ์

 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 น.สพ.รวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในงาน " ม่วนซื่น...รื่นเริงใจ ปศุสัตว์ไทย...มหาสงกรานต์ " จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ โดยในงานได้มีการจัดประกวดนางสงกรานต์ประจำกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอังคณา สว่างใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ฯ เป็นตัวแทนสำนักฯ ร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11