พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

  • พิมพ์

      ผู้บริหารศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าตึกกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทมธานี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังจัดการประกวดนางงามสงกรานต์ นางสาวจารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ เป็นตัวแทนสำนักฯร่วมการประกวดครั้งนี้

 

01  02  03  05  07 08  04  06