ตรวจติดตามเพื่อการบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 23 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 8.00 น. น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ นำทีมคณะตรวจติดตามเพื่อการบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ ที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และข้าราชการร่วมชี้แจงข้อมูลบุคลากร

02 03 04 05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์