ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017

วันที่19เมษายน2562 เวลา10.00น.ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพนำ้นมและผลิตภัณฑ์นม ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017 ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อจัดเตรียมทำเอกสารขอรับการรับรองห้องปฎิบัติการ

01 02 0403

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์