เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย ได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงบ่าย โดยมีนายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ ทองปอ ตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายสัตวแพทย์จรงค์กร นาชัยลอง ตัวแทนจากปศุสัตว์อำเภอเมืองพาเข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งนำตัวอย่างมาใช้ในการพัฒนาวิธีในห้องปฏิบัติการ

21 23 24

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์