เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่และสุกร บริษัทคาร์กิลล์ สยามจำกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย ในช่วงเช้าได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่และสุกร บริษัทคาร์กิลล์ สยามจำกัด โดยมีนายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ ทองปอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาพาเข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสำหรับมาตรฐานอาหารสัตว์ที่อาจจะกำหนดใหม่ขึ้นในอนาคต รวมทั้งนำตัวอย่างมาใช้ในการพัฒนาวิธีในห้องปฏิบัติการ

01 04 02 03

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์