ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา  9.30 น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

01 03 04 02