เข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปเม็ดสำหรับโค สหกรณ์โคนมปากช่อง

03วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย ในช่วงบ่าย ได้เข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปเม็ดสำหรับโค สหกรณ์โคนมปากช่อง โดยมีนายวัลลภ รุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ต้อนรับคณะจากกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ ทองปอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พาเข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และมาตรฐานอาหารสัตว์ รวมทั้งนำตัวอย่างมาใช้ในการพัฒนาวิธีในห้องปฏิบัติการ

05 04 02 01

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์