คณะอาจารย์และนิสิต ปี 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงานสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 16 พ.ค 2562 คณะอาจารย์และนิสิต ปี 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงานสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ, กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์(งานจุลชีววิทยา) และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม ให้การตอนรับ พร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และสาธิตการประเมินเอกสารในระบบ iso17025 เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษา

01  03 04 05 06

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์