สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทบทวนการรับรอง IS0/IEC 17025:2017 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เมื่อวันที่ 28 พค.2562  คณะอนุกรรมการทบทวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ โดยนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดผลการตรวจประเมินห้องปฎิบัติการของหน่วยรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกต้องของผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานISO/IEC 17025:2017

138420 138421 138422

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์