ประชุมโครงการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

     วันที่5มิถุนายน 2562สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์โดยผชช.สุทธิพร พิริยายน และคณะกรรมการประชุมโครงการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อดำเนินการจัดทำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการด้านเคมีต่อไป

05

06

 

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์