ประชุมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. QM (คุณหมอชัยวุฒิ วิสุทธิ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

07

08

09

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์