ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบการ เพื่อให้การปฎิบัติงานโครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพฯ โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์ เข้าร่วมประชุม

20468

20469

20470

20471

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์