ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

  • พิมพ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบการ เพื่อให้การปฎิบัติงานโครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพฯ โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์ เข้าร่วมประชุม

20468

20469

20470

20471