ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี  รักษาการผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย และหัวหน้ากลุ่มฯทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา กับผู้แทนจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เพื่อใช้ประกอบกับกระบวนการรับตัวอย่างและรายงานผลทดสอบในกิจกรรมต่างๆ  ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

117237

117238

117242

374896

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์