ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตวต้อนรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
         วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ วรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมคณะ 7 ท่าน จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

1340553

1340554

1340555

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์