ตรวจติดตามการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญสุทธิพร พิริยายน สพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา และเจ้าหน้าที่ สตส. และ กสก. ทำการตรวจติดตามและให้คำแนะนำห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เพื่อตอบสนองภารกิจและนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของกรมปศุสัตว์ สนับสนุนการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย

486785

486787

486788

486790

486809

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์