ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์

วันที่14-16 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พร้อมทีมงานจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับนายสัตวแพทย์วัลลภ ตัณฑ์พันธุ์กุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน

3801124

3801125

3801128

3801129

3801130

3801133

3842070

3842071

3842072

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์