การจัดทำโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดและพัฒนา การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการแก๊ส และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาพร้อมรายงานผลการดำเนินงานจากการอบรมครั้งแรก เรื่องการจัดทำโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดและพัฒนา การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการแก๊ส และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยการอบรมครั้งนี้เน้นให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสำหรับการยื่นขอการรับรองตาม มอก. 2677-2558 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และแนวทางการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

IMG 7540

IMG 7541


IMG 7542

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์